ทดลองสกิลหายตัวขั้นสมบูรณ์.

สี่แยกดาวอังคาร .    http://t.co/UEpL4bp5Yk