สวัสดี เพื่อนๆที่กำลัง อ่านอยู่ ณ ที่นี้ทุกคน เราเป็น VIP, BlackJack, A plus, TRIPLS S{green pea} ถ้าท่านเป็นอย่างที่เราเป็นกรุณากด ADD Friend เราด่วน !!!!! เราอยากรู้ทุกเรื่องที่คุณรู้เกี่ยวกับศิลปินเหล่านี้

Bangkok, Thailand    https://www.facebook.com/vongvarie