I kada mrziš, i kad voliš, kao rana umeš da zaboliš.

Varaždin, Croatia    https://makeupbae1997.blogspot.com/