ฉันอยากเล่าเรื่องราวให้เธอฟัง ทุกๆวัน เรื่องของฉันที่มีแต่เธอ

   https://t.co/LbQ0kIBCyd