●▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬●آلَلهُمْــے آغِفِــرْ لـي وَلِوَالدَي ولِلِمُؤمِـنِـيـنْـــے وَآلَمُؤمِنَـآتْــےوَ آلمُسلِميِنْـے وَ آلَمُسْلِمَآتْےآلَآحَيَـــآءَ مِنُهُمـے وَ آلَآمْوآتْــے●▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬●…..♥………♥…..♥……………♥…♥………………..♥..♥…………………

Safi, Morocco    https://www.facebook.com/somaya.nkr