› 〉ᥲꪀⅈꪑꫀ 𝕢ꪊꪮ𝕥ꫀડ ‘ 🍃„ ↴

by @ະ🥢冫̷̮ ̷̷̮̮ ،ꪫɾꫀꪮ︎ ꪸ✗⸝⸝

ະ🥢冫̷̮ ̷̷̮̮ ،ꪫɾꫀꪮ︎ ꪸ✗⸝⸝