Will you wipe my tears away Will you hold me closer When it's not alright When it's not ok Will you try to make me feel better Will you say alright? Will you say ok? Từ bỏ một thói quen thật rất khó...Nhưng nếu bạn rất yêu một ai đó thì dù có ko

Hanoi, Vietnam    https://www.facebook.com/moc.heo.9