Nhìn vậy chứ không phải vậy

Ho Chi Minh City, Vietnam    http://www.facebook.com/mini.ted.3