Toliko je u životu bilo stvari kojih smo se bojali, a nije trebalo.Trebalo je živjeti.

Dubrovnik    @liberta_per_gli_ultras