เกิดวันที่16เดือนมกราคม

Los Angeles, California    https://www.facebook.com/aumnoiikfc