for all plastic people bahala na kung sino matamaan!!