[M/V] SEVENTEEN(세븐틴) - 예쁘다 (Pretty U) 🙋🏽💕    http://youtu.be/J5juKw-mnGw