Πάντα γελαστοί και *γελασμένοι.

Greece/ Crete/ Chania    https://instagram.com/zach_daskalaki/