เพื่อนบอกว่าฉันชงแต่ฉันไม่ได้ชง เพราะฉันไม่กินกาแฟ

   https://twitter.com/yns_x2