:* Ohss SOiii Biien Amaargadaa¬¬ diiiee Noo Es Ciierthoo Viien Diverthideishouun juju:$ Yaa thu Save :P'' Am ACLARACIÓN Para Laas Mugres Perrriiitaas Envidiiosas Si Captas O tee Aviiienthoo Laa indirectaa Si O Qke ;) Sii Mee Vass A Agregar Para Vivoriiiar

Monterrey, Nuevo Leon, Mexico    http://www.facebook.com/yakelin.martines