ว่างนะหมายถึงสมองและกระเป๋าตัง | #Ayproject | plz. support ; f(x) , all k-pop

thailand    https://twitter.com/xxAyrangexx