\Không xinh không xấu - không giỏi không dốt - có trách nhiệm tùy việc - nhiệt tình tùy đối tượng - chăm chỉ tùy hứng - hơi hơi năng động - thỉnh thoảng đảm đang và đôi khi khéo léo - Luôn mơ mộng nhưng chân luôn chạm đất...Nói chung là lúc thế này, khi t

Ho Chi Minh City, Vietnam    https://www.facebook.com/xunchzan