03 | Poland-Italy

Pescia, Montecatini, Italia    @xkvzc