articles 🐍

by @Mara Ataveira

Mara Ataveira

80s, 90s, and articles image
Mara Ataveira
Mara Ataveira
@xataveirax  
860
article, guide, and minimalism image
Mara Ataveira
Mara Ataveira
@xataveirax  
17.7K
article, beauty, and woman image
Mara Ataveira
Mara Ataveira
@xataveirax  
21.5K
article, how to achieve your goals, and articles image
Mara Ataveira
Mara Ataveira
@xataveirax  
3380
article, college, and grades image
Mara Ataveira
Mara Ataveira
@xataveirax  
10K
advice, program, and school image
Mara Ataveira
Mara Ataveira
@xataveirax  
3627
article and notebook image
Mara Ataveira
Mara Ataveira
@xataveirax  
6385
article, college, and discipline image
Mara Ataveira
Mara Ataveira
@xataveirax  
2913
article, beauty, and flowers image
Mara Ataveira
Mara Ataveira
@xataveirax  
5155
article image
Mara Ataveira
Mara Ataveira
@xataveirax  
1787
accessories, article, and dress image
Mara Ataveira
Mara Ataveira
@xataveirax  
4085
article, must have, and high heels image
Mara Ataveira
Mara Ataveira
@xataveirax  
4520
article and study tips university image
Mara Ataveira
Mara Ataveira
@xataveirax  
5352
article, chic, and hoodie image
Mara Ataveira
Mara Ataveira
@xataveirax  
5230
article, lose weight, and diet tips image
Mara Ataveira
Mara Ataveira
@xataveirax  
1165