"Η αλήθεια κατά βάση είναι ότι αλήθεια δεν υπάρχει😏"

   @xara0021