İnhibitörüne sevdalanmış triptofan hidroksilaz.

   @winchestergiller