oc: stephanie 'stevie' morrissey

by @sarah !

sarah !