Πότε μην κρίνεις από την εξωτερική εμφάνιση πριν γνωρίσεις κανονικά αυτόν τον άνθρωπο