Cuộc sống sẽ yêu tôi nếu tôi yêu cuộc sống?

Hue, Vietnam    https://www.facebook.com/jisangs2jongkey