Single PLUS ;) Ế, và vô cùng tinh tế :)

Ho Chi Minh City, Vietnam    https://www.facebook.com/trangvu08