Trong cuộc đời này chắc chắn rằng không có gì chắc chắn =]]]

Ninh Bình    http://www.facebook.com/100005760510198