ฉันเป็นคนอวดเก่งถือดี ไม่มีความเป็นกุลสตรีเท่าไหร่ ศักดิ์ศรีก็มีมากเกินไป ไม่ค่อยจะยอมใคร และเป็นคนไม่อ่อนหวานแต่อ่อนไหว แต่มันก็ใช่ในความเป็น...ฉันเป็นฉันเอง

Khon Khen, Khon Kaen, Thailand    https://www.facebook.com/tippawan.pan