Tôi - 1 người đa cảm, sống cho hôm nay, sống vì ngày mai và luôn lưu giữ ngày hôm qua cho riêng mình! Quan trọng hơn hết, tôi biết mình không bao giờ vô cảm... :)

Tai Nin, Tây Ninh, Vietnam    https://www.facebook.com/tien.ng.4448