Tôi trộn vào mình những già dặn và trẻ con.

Hai Duong    https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/828861047248939/