ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนทุกรัฐทุกภาค

Bangkok    http://chilebodyboard.com/question-answer-thai-national-anthem/