là 1 Bạch Dương nên đôi khi nóng nảy. Nch thỳ ko bao h nghĩ cho cảm xúc ng khác, thẳng tính, ko thix vòng vo.... bla... bla....

Ho Chi Minh City, Vietnam    https://www.facebook.com/profile.php?id=100008368308001