I bIt ćU suNcE koJe siJe saMO zA teBe..I bIt ću žEna koJa saNja saMo kraJ teBe..I bIt ćU voDa kaDa buDeš ŽedaN..I bIt ću tVojA jer Ti sI jeDan.. Ti sI saMo jeDan... VoLiM tE!! <3

   https://www.facebook.com/tea.vlahovic