Facebook này là nơi tôi duy trì những mối quan hệ xã hội. Những gì bạn thấy ở đây không phải là tất cả cuộc sống của tôi. Đừng phán xét về tôi, về cuộc sống của tôi nếu bạn không phải là tôi.

Ho Chi Minh City, Vietnam    https://www.facebook.com/tbn2006