Nors kartais griežtas, bet labai geranoriškas žmogelis, esu protingas jaunuolis, kuriuo mama turbūt didžiuojasi. Manau, esu pasiekęs patį antžmogiškiausią brendimo zenitą - tai tarsi begaliniai sūkiai centrifūgo viduje, kai atsibundi pagiringą rytą šeštam

   https://www.facebook.com/sutkuz