ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดต่อไปก็ผิดหมด

Chiang Mai, Thailand    https://www.facebook.com/SuperFaii