ไม่ชอบอะไรเดิมๆ

Phitsanulok    https://www.facebook.com/profile.php?id=100003332858653