Người vô hướng thì mãi không thoát khỏi ảo tưởng. Hoa vô thường rồi sẽ theo gió vô phương.

Ha Noi    https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/475987719260500/