Sercem Kaszub, duszą rozrabiaka,skromny, ale wstydzący się to pokazywać ;)

Torun, Poland    http://www.facebook.com/spirit014