กรูโสดจีบกรูที

Chonburi, Chon Buri, Thailand    https://www.facebook.com/somzae.six