truco yéta

by @sevalgo

sevalgo

xinchaao mjnh là newbie và nơi đây chứa những tấm aes tớ vô tình tìm được.
hi, i am neluis, newbie. you are welcom