...μικρός ο κόσμος και εμείς περαστικοί.

tumblr: @skiamahiaa    https://youtu.be/LUlrV7BlnH8