Kang Seulgi💮

by @Kah~

Kah~

Vocal🌸
Visual 🌸
Main dancer🌸
10/02/1994🌸