Να είσαι πάντα ο εαυτός σου, ανεξαρτήτως των συνθηκών :)

Los Angeles, California    https://www.facebook.com/profile.php?id=100008056262892