•We write to taste life twice•

   @siskoumaria201