ยื่นไหนก็ใช้เอกสารเสมอกันนะครับ แม้กระนั้นถ้าเกิดเอาเร็วก็ไปยื่นในกลุ่มที่เขาทำอนุมัติบัตรเลยจะเร็วม

ยื่นไหนก็ใช้เอกสารเสมอกันนะครับ แม้กระนั้นถ้าเกิดเอาเร็วก็ไปยื่นในกลุ่มที่เขาทำอนุมัติบัตรเลยจะเร็วมาก แม้กระนั้นธรรมดาเค้าอาจจะไม่ให้คนภายนอกเข้าไปครับผม    http://www.sincheua.com/