New Generation

by @ᴺᴬᴿᵁᵀᵒ

ᴺᴬᴿᵁᵀᵒ

Boruto, Himawari, Shikadai, Mitsuki, Chouchou, Inojin, Sarada, Metal, Iwabee, Denki,