Naruto Couples 💑

by ᴺᴬᴿᵁᵀᵒ

ᴺᴬᴿᵁᵀᵒ

HashiMito (Hashirama&Mito), MinaKushi (Minato&Kishina), NaruHina (Naruto&Hinata), ShikaTema (Shikamaru&Temari), SasuSaku (Sasuke&Sakura), SaiIno (Sai&Ino), NejiTen (Neji&Tenten), ObiRin (Obito&Rin), YahiKona (Yahiko&Konan), UtaHota (Utakata&Hotari), DeiKuro (Deidara&Kurotsuchi), FugaMiko (Fugako&Mikoto)