-♥ Vaamos Ah ComenZaar Qke Aakii no Aaii Peros;; ♥ -♥ Su Nombre;Shasmar♥ ♥ -♥ Tiiene 13 Aa*iitoZ En La Viidaa -♥ Aamiistaades??Muchaas,Toii Kaasii To El Tiiempo Cn Ell@s♥ -♥ Laa Confiianza Es Aalgo Qke Se Gaanaa ♥ -♥ NO Menciiones Su Nomb

Gurabo    https://www.facebook.com/rivera.daneishka