Κρασί ή ζωή και άσπρο πάτο

Kalymnos    https://www.youtube.com/channel/UCw0W84wswyC6ox0pqAwg3mw