บ่นเพ้อ ไดอารี่ ชีวิตประจำวัน ความทรงจำที่เหลืออยู่ในครั้งสุดท้ายในโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่า บีบี

   @save_vitsuta